infrabeheer.org - non-profit perspectief

Risicogebaseerde Quickscan

Werkpakket Risicogebaseerde Quickscan

Onderdeel van deze CUR-Aanbeveling is het bepalen van het risicoprofiel van een kunstwerk ten behoeve van risico gestuurde beoordeling. Dit werkpakket dient specifiek inzicht te geven in de methoden van risico gestuurde beoordeling van bestaande kunstwerken. Tevens volgt een behandeling van de meest voorkomende en gebruikte methoden welke op basis van vastgestelde criteria als kwalitatieve prioditeringsinstrumenten kunnen worden toegepast. Daarbij dient een directe relatie gelegd te worden met de CUR aanbeveling 117.

Resultaatbeschrijving:

  • Het inventariseren van bestaande methoden van risico gestuurde beoordeling van bestaande kunstwerken.
  • Het geven van een korte beschrijving van de methoden met uiteindelijk een keuze van één of een combinatie van meerdere methoden die toepasbaar zijn voor de beoordeling van het areaal van decentrale overheden (provincies en gemeenten).
  • De uitvoering van dit werkpakket moet leiden tot een algemeen bruikbare methode. Iedere voorgestelde methode wordt eerst door de CUR werkgroep beoordeeld op geschiktheid voor decentrale overheden voordat het opgenomen wordt in de CUR aanbeveling.