infrabeheer.org - non-profit perspectief

Materiaaleigenschappen

Werkpakket Materiaaleigenschappen

Onderdeel van de CUR-Aanbeveling zijn de materiaaleigenschappen. Om een goede toets te kunnen doen op de constructieve veiligheid van een object (kunstwerk) is het noodzakelijk om de materiaaleigenschappen te kennen. Meestal zijn deze herleidbaar uit de berekening / bestek of (revisie)tekening maar soms is er niets bekend. In dat geval moet er materiaalonderzoek uitgevoerd worden en moeten de uitkomsten toegepast kunnen worden in berekeningen ter toetsing aan de vigerende normen. Dit werkpakket moet in lijn met bovengenoemde specifiek invulling geven aan de te hanteren materiaaleigenschappen van alle brugtypen als benodigd voor toetsing van kunstwerken en de wijze waarop deze bepaald moeten worden.