infrabeheer.org - non-profit perspectief

Timeline

 • ...
 • 11/2014Initiatie en behoefteverkenning
  Eerste afstemming tussen Provincie Overijssel, Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam
 • 03/2015Start SBRCURnet C2261
  Intentieafstemming Decentrale Overheden, COBc en SBRCURnet. Definiëren van focuspunten en werkpakketten.
 • 05/2015Lancering
  Het initiatief werd op donderdag 21 mei gelanceerd op de bijeenkomst van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.
 • 10/2015Start advies en opdrachtverstrekking
  Start opdrachtverstrekking advies- en ingenieursbureau's om gezamenlijk de doelstellingen en resultaatbeschrijving per werkpakketten te realiseren.
 • 06/2016Persbericht CUR-Aanbeveling
  Persbericht CUR-Aanbeveling voor toetsen constructieve veiligheid bestaande kunstwerken decentrale overheden is in de maak.
 • ...Beoordelen, Afstemmen en Vaststellen
  Verdere uitwerking werkpakketten. Inhoudelijke bespreking en vaststelling resultaten werkpakketten. Afstemming met COBs en de NENcie.
 • 06/2018CUR-Aanbeveling gereed
  Publicatie CUR-Aanbeveling "Constructieve Veiligheid Kunstwerken Decentrale Overheden"