infrabeheer.org - non-profit perspectief

Kapitaalvernietiging

Minister hoort de noodkreet van de brugbeheerders

Als beheerder van de bruggen zorgt u voor een veilige en duurzame instandhouding van deze prachtige (civiele) kunstwerken. Zoals het een goede rentmeester betaamt, laat u periodiek ook de veiligheid van deze constructies beoordelen. Wanneer blijkt dat het merendeel van deze bruggen plotseling de toetsing niet doorstaat en […]

Lees verder

Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’

Nederlandse gemeenten zullen komende tien jaar miljarden moeten uitgeven om te voldoen aan oneigenlijke regelgeving.

De komende tien jaar zal naar verwachting een bedrag van bijna € 5 mrd worden uitgegeven door de bijna 400 gemeenten in Nederland. Op zich is dat niet opmerkelijk, er is tenslotte […]

Lees verder

Onterecht einde levensduur bruggen

15 maart 2015
|
Voor veel bruggen dreigt (onterecht) het stempel ‘not fit for purpose’ of ‘einde levensduur’.

Dit komt door de toepassing van conservatieve normen bij de beoordeling van zwaarverkeersbruggen. Maar met maatwerkoplossingen kunnen we kapitaalvernietiging vaak voorkomen. Partners in de buitenruimte moeten gezamenlijk op zoek naar argumenten om […]

Lees verder

Verlengen levensduur bruggen als alternatief voor vervangen

12 december 2013
|
Verlengen levensduur bruggen als alternatief voor vervangen

In het FD van 29 november constateren Dick Baars en Niels van Huet dat van veel oudere bruggen in Nederland geen bestek of ontwerpberekening aanwezig is. Zij pleiten daarom voor een apk keuring voor bruggen.
Wat beide heren schrijven […]

Lees verder