infrabeheer.org - non-profit perspectief

Onder auspiciën van SBRCURnet is een CUR-Aanbeveling in de maak over het optimaal benutten van de levensduur van bestaande bruggen en viaducten op decentraal niveau. De CUR-Aanbeveling, zoals die door de SBRCURnet commissie 2261 wordt opgesteld, geeft richting om bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden aantoonbaar aan de vigerende normen en regelgeving qua constructieve veiligheid te laten voldoen.

De materialen in bestaande bruggen kunnen zijn verouderd en het verkeer over de bruggen is qua aantallen en gewicht toegenomen. De kennis over de regelgeving of de bruggen nog voldoen of moeten worden vervangen, is niet of slechts versnipperd bij de decentrale overheden beschikbaar. Dit kennistekort maakt dat de bruggen veelal op basis van onbekendheid preventief worden vervangen of in een mogelijk onveilige staat worden gehandhaafd.

De roep om een CUR-Aanbeveling is actueel, omdat veel bruggen hun theoretische levensduur bereikt hebben of binnenkort gaan bereiken. Er zijn naar schatting 55.000 bruggen en viaducten in Nederland. Als we deze zouden moeten vervangen, kost dat miljarden Euro’s. Daarnaast leveren de afsluitingen een enorme verkeershinder op, hetgeen veelal met grote maatschappelijke kosten gepaard gaat.

In de CUR-Aanbeveling is de state-of-the-art op het gebied van de beoordeling van de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten verzameld. De provincies Noord-Holland en Overijssel hebben de commissie geïnitieerd. Zij zijn aangevuld met de provincies Noord-Brabant en Groningen, Rijkswaterstaat, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, het Centraal Overleg Bouwconstructies, de ingenieursbureaus Movares, RoyalHaskoningDHV, Witteveen+Bos en Expertisecentrum Regelgeving Bouw en TNO als rapporteur. Alle deelnemers leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan de CUR-Aanbeveling.

De Aanbeveling gaat in op de minimaal benodigde veiligheid, de verkeersbelasting en het effect daarvan op de constructie, als ook de mogelijkheden om de maximaal beschikbare capaciteit qua sterkte te benutten. Daarnaast worden handvatten geboden aan de decentrale overheden op welke wijze de beoordelingen van hun areaal kunnen worden geprioriteerd.

Print Friendly, PDF & Email