infrabeheer.org - non-profit perspectief

Verder onder de CROW-vlag...

Verder onder de CROW-vlag…

29 januari 2018
|

Commissie “Constructieve Veiligheid Kunstwerken Decentrale Overheden” gaat onder de CROW-vlag verder…

Wegens financiële tegenvallers heeft SBRCURnet moeten besluiten om per 31-12-2017 haar activiteiten te beëindigen. Naar aanleiding hiervan is de commissie “Constructieve Veiligheid Kunstwerken Decentrale Overheden” op zoek gegaan naar een geschikte partner om het projectmanagement en communicatie bij onder te brengen. Gezien het werkgebied is CROW als meest logische complementaire partner uitgekomen.

Het kennisplatform CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. CROW richt zich op het samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden van kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. Deze ambitie sluit perfect aan bij de doelstelling van onze commissie. Daarom heeft de commissie besloten om haar werk per 01-01-2018 onder de vlag van het CROW voort te zetten.

Print Friendly, PDF & Email