infrabeheer.org - non-profit perspectief

Amsterdams coalitie-akkoord: structureel extra middelen onderzoek én herstel van kades en bruggen

Amsterdams coalitie-akkoord: structureel extra middelen onderzoek én herstel van kades en bruggen

4 juni 2018
|

In het op donderdag 24 mei gepresenteerde coalitie-akkoord is volop aandacht voor de Amsterdamse bruggen en kades. Al eerder was duidelijk geworden dat een groot deel van de Amsterdamse bruggen en kades aan onderhoud toe is. Het oude college heeft het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van Amsterdam in kaart gebracht. Hoewel aanvullend onderzoek nodig is, maakte de studie duidelijk dat onderhoud urgent is en overlast zal gaan geven voor verkeer en bewoners. In 2017 en tot op heden in 2018 hebben kort na elkaar diverse calamiteiten bij kademuren en bruggen plaatsgevonden.

In het coalitieakkoord komen structureel extra middelen in het Stedelijk Mobiliteitsfonds beschikbaar voor enerzijds onderzoek naar de staat van kades en bruggen en anderzijds de herstelwerkzaamheden. Door het onderzoek en het herstel programmatisch aan te pakken en in grotere projecten te bundelen, kan een groter deel van de investeringen worden geactiveerd op de balans en kan efficiënter worden gewerkt. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om de levensduur van zwakke kades te verlengen door minder parkeren en minder (zwaar) verkeer toe te staan. Ook wordt de overgang naar autoluw en autovrij meegenomen als optie bij de onderhoudsplannen van kades.

600 kilometer kademuren en 1.600 bruggen
Amsterdam heeft circa 600 kilometer kademuren en oevers en 1600 bruggen in eigendom en beheer. Ongeveer 850 bruggen zijn voor het wegverkeer. Sinds 2017 onderwerpt de gemeente verkeersbruggen aan een veiligheidstest. Veel oude bruggen en kades zijn meer dan 100 jaar oud en stammen nog uit de tijd dat Amsterdammers zich met paard en wagen door de stad begaven.

Meer informatie

Print Friendly, PDF & Email