infrabeheer.org - non-profit perspectief

2018

Amsterdams coalitie-akkoord: structureel extra middelen onderzoek én herstel van kades en bruggen

4 juni 2018
|

In het op donderdag 24 mei gepresenteerde coalitie-akkoord is volop aandacht voor de Amsterdamse bruggen en kades. Al eerder was duidelijk geworden dat een groot deel van de Amsterdamse bruggen en kades aan onderhoud toe is. Het oude college heeft het beheer en onderhoud van de openbare […]

Lees verder

Verkeersbelastingmodel wegverkeersbruggen in het onderliggend wegennet zonder jaarontheffingen

Publicatie TNO-rapport “Verkeersbelastingmodel voor wegverkeersbruggen in het onderliggend wegennet zonder jaarontheffingen”.

De beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen vindt plaats aan de hand van NEN8700/8701 normen voor bestaande bouw en Eurocode normen voor nieuwbouw. Voor de meeste bestaande bruggen in het onderliggende […]

Lees verder

Verder onder de CROW-vlag…

29 januari 2018
|

Commissie “Constructieve Veiligheid Kunstwerken Decentrale Overheden” gaat onder de CROW-vlag verder…

Wegens financiële tegenvallers heeft SBRCURnet moeten besluiten om per 31-12-2017 haar activiteiten te beëindigen. Naar aanleiding hiervan is de commissie “Constructieve Veiligheid Kunstwerken Decentrale Overheden” op zoek gegaan naar een […]

Lees verder