infrabeheer.org - non-profit perspectief

SBRCURnet Magazine: Vernietigen kapitaal voorkomen

SBRCURnet Magazine: Vernietigen kapitaal voorkomen

20 november 2016
|

Vernietigen kapitaal voorkomen

Een brug over de Prinsengracht is niet te vergelijken met de Moerdijkbrug. Toch moet een stadsbruggetje vanwege veranderde regels tegenwoordig dezelfde belasting aankunnen als de verbindingen op onze snel-wegen. Het spreekt voor zich dat ze daar in het verleden niet op zijn gebouwd en dat benodigde aanpassingen veel geld kosten. Onnodig veel geld, omdat het Amsterdamse stadsverkeer in de praktijk nooit dezelfde belasting produceert als de voertuigen huidige Bouwbesluit bepaalt de Eurocode de normen waaraan kunstwerken (bruggen en viaducten) moeten voldoen. De te strenge beoordeling van duizenden minder drukke bruggen en viaducten in ons land, vaak in eigendom van decentrale overheden, komt doordat deze code geen onderscheid maakt in verkeersklassen. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, nam SBRCURnet in 2015 het initiatief tot de ontwikkeling van een alternatieve toetsingsmethode die recht doet aan de werkelijke verkeersbelasting. De in het leven geroepen commissie ‘Constructieve veiligheid kunstwerken decentrale overheden’ werkt aan een CUR-Aanbeveling om te komen tot een gedegen onderbouwde uitspraak over de veiligheid van de kunstwerken. Een meer realistische, maar uiteraard nog wel conform de eisen uit het Bouwbesluit.

Kambiz Elmi Anaraki: Iedereen heeft de mond vol van duurzaamheid en dan zouden we in Nederland zo maar duizenden bruggen onterecht vervangen. Dat kan toch niet? We hebben beraamd dat dit vijf miljard euro kost. Alleen al in Rotterdam gaat het om honderden miljoenen voor meer dan 250 bruggen. Volgens onze sterke overtuiging is dit kapitaalvernietiging. Een CUR-Aanbeveling waarmee beheerders eenduidig en onderbouwd de constructieve veiligheid kunnen aantonen, is daarom een uitkomst.


Print Friendly, PDF & Email