infrabeheer.org - non-profit perspectief

Rotterdam blij met toezegging minister

Rotterdam blij met toezegging minister

Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst laat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de toepassing van de regelgeving bij de beoordeling van bestaande bruggen door gemeenten. Dit staat te lezen in de beantwoording van de Kamervragen door Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Rotterdam is blij met de toezegging en hoopt in de toekomst met nieuwe normen toegespitst op lokale bruggen onnodige kapitaalvernietiging tegen te kunnen gaan.

Op dit moment worden stadsbruggen getoetst aan dezelfde normen als de zwaarst belaste brug in Nederland, de Moerdijkbrug. Met de huidige regelgeving dreigen veel Rotterdamse bruggen de komende tien jaar te moeten worden vervangen of opgeknapt.

Onterecht

Onterecht vinden Rotterdamse deskundigen, waaronder assetmanager Kambiz Elmi Anaraki: “De verkeersbelasting van Rotterdamse bruggen is niet te vergelijken met die van de Moerdijkbrug. Bovendien laten state of the art rekentechnieken van wetenschappelijke instellingen zien dat materialen veel sterker zijn dan waar nu mee wordt gerekend. Nieuwe richtlijnen voor decentrale bruggen, waarbij uiteraard de veiligheid niet in het geding komt, leiden landelijk gezien de komende tien jaar naar schatting tot een besparing van vijf miljard euro.”

Opinie-artikel

Het balletje kwam aan het rollen toen Kambiz Elmi Anaraki en collega Jarno Biesebroek in september 2015 hun opinie-artikel Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’ publiceerden in het Financieele Dagblad. Hun doel was een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke bewustwording van de problematiek waar decentrale overheden mee kampen. Naar aanleiding van hun artikel werden Kamervragen en vervolg-Kamervragen gesteld. Ook volgde het artikel Zwaar tillen aan het toetsniveau van Jaco Reusink en Kambiz Elmi Anaraki in het vakblad Bouwen met Staal. Het resultaat tot nu toe: de recente toezegging van de minister.

Belangrijke stap

Jarno Biesebroek: “Het verkennend onderzoek is een belangrijke stap in de goede richting. De resultaten worden in oktober verwacht. Belangrijk is dat de noodkreet van decentrale overheden zowel op het politieke als op het wetenschappelijke vlak is doorgedrongen en dat alle relevante partijen nu met elkaar om de tafel zitten om te bekijken hoe we tot betere maar toch veilige normen kunnen komen.”

SBRCURnet

Beheerders van gemeenten en provincies, ondersteund door een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat hebben zich verenigd in het SBRCURnet platform Constructieve veiligheid kunstwerken decentrale overheden. Het eerste doel is een behoefteverkenning en aansluitend het opstellen van een richtlijn met maatwerk voor lokale bruggen.


ir. Kambiz Elmi Anaraki en drs. Jarno Biesebroek werken bij de gemeente Rotterdam als respectievelijk asset manager civiele kunstwerken en adviseur civiele kunstwerken.

Print Friendly, PDF & Email