infrabeheer.org - non-profit perspectief

Publicatie verkennend onderzoek minister Blok

Publicatie verkennend onderzoek minister Blok

Bij de beantwoording van de Kamervragen van het Kamerlid Duco Hoogland d.d. 13-4-2016 heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst toegezegd een verkennend onderzoek uit te (laten) voeren naar de toepassing van de zware regelgeving voor de constructieve beoordeling van bestaande stadsbruggen. De resultaten van dit onderzoek waar o.a. de vertegenwoordigers van zes gemeenten, leden van de NEN werkgroep brugbelastingen en leden van de SBRCURnetcie 2261 aan mee hebben gewerkt, zijn op 14-11-2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De kamerbrief en het verkennend onderzoek zijn via deze link in te zien en te downloaden.

Update 16-11-2016

Deze brief is tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst van 15-11-2016 aan de orde gekomen, agendapunt 8. In de besluitenlijst van deze is aangegeven dat de brief van de Minister wordt betrokken voor het t.z.t. in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving. De planning van dit overleg is op dit moment niet bekend.

Update Januari-2017

Het Algemeen Overleg Bouwregelgeving van TKcie Wonen en Rijksdienst d.d. 2 februari, waar de kamerbrief van minister Blok op de agenda stond, is tot nader order uitgesteld. Dit naar aanleiding van de recente portefeuillewissel van minister Plasterk en Blok na het aftreden van Van der Steur.


Print Friendly, PDF & Email