infrabeheer.org - non-profit perspectief

Persbericht C2261 - Juni 2016

Persbericht C2261 – Juni 2016

CUR-Aanbeveling voor toetsen constructieve veiligheid bestaande kunstwerken decentrale overheden is in de maak.

Het opstellen van de CUR-Aanbeveling voor het toetsen van de constructieve veiligheid van bestaande kunstwerken bij decentrale overheden is gestart: initiatiefnemer SBRCURnet commissie 2261 ‘Constructieve veiligheid kunstwerken decentrale overheden’ heeft TNO, Movares, RoyalHaskoningDHV, Witteveen+Bos, gemeente Rotterdam en Expertisecentrum Regelgeving Bouw opdracht gegeven om diverse hoofdstukken te schrijven. De verwachting is dat de CUR-Aanbeveling medio 2017 beschikbaar is. 

SBRCURnet Commissie 2261, waarin provincies, gemeenten, TNO en COBc en RWS zich verenigd hebben, stelt deze CUR-Aanbeveling op. In de CUR-Aanbeveling is de ‘state-of-the-art’ opgenomen van alle aspecten die van belang zijn voor het toetsen van bestaande kunstwerken, specifiek voor decentrale overheden. De Aanbeveling bestaat uit diverse onderdelen, waaronder Toetsingskader, Verkeersbelastingen, Materiaaleigenschappen, Rekenmethodiek en Risico-gebaseerde quick scan.

Waarom deze CUR-Aanbeveling?

Onze kunstwerken zijn vaak sterker en de verkeersbelastingen zijn waarschijnlijk lager dan op het eerste gezicht wordt gedacht. De CUR-Aanbeveling heeft als doel om een proces aan te reiken om een gedegen onderbouwde uitspraak over de constructieve veiligheid van de kunstwerken te kunnen doen conform de eisen die in het Bouwbesluit worden gesteld. Dat betekent dat de kunstwerken niet onterecht moeten worden ‘afgekeurd’, maar ook niet dat deze onterecht worden ‘goedgekeurd’. Doelstelling is een aanbeveling met best-practices; met de state-of-the-art van beoordelen van bestaande kunstwerken (bruggen en viaducten) van beton, staal en steen voor de decentrale overheid.

Achtergrond

De constructieve veiligheid van bestaande kunstwerken wordt beoordeeld met NEN 8700/8701 voor bestaande bouw en Eurocodes voor nieuwbouw. In de 2e kamer zijn recentelijk vragen gesteld over dit onderwerp. Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst heeft toegezegd een verkennend onderzoek te laten uitvoeren naar de toepassing van de regelgeving bij de beoordeling van bestaande kunstwerken in gemeenten en provincies. Dit staat te lezen in de beantwoording van de Kamervragen door Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Print Friendly, PDF & Email