infrabeheer.org - non-profit perspectief

Overbelading aanpakken

Overbelading aanpakken

20 april 2016
|

Te zwaar beladen vrachtwagens zorgen voor veel schade aan de wegen en bruggen in Nederland. De infrabeheerders (het Rijk, provincies, gemeenten en een aantal waterschappen) zijn jaarlijks miljoenen euro’s extra aan onderhoud kwijt. Ook levert overbelading gevaar op voor chauffeurs van de vrachtwagens en andere weggebruikers. Een vrachtauto heeft een langere remweg, kan kantelen of is minder goed te besturen – met alle risico’s van dien.

De nieuwe Praktijkbundel Overbelading zet de verschillende aspecten over overbelading in het wegvervoer op een rij. Ook de wijze waarop de infrabeheerders deze problematiek aanpakken, kent verschillende dimensies. Dit wordt aan de hand van de praktijkvoorbeelden uit de doeken gedaan. Lees meer over dit ontwerp op de website van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.

Print Friendly, PDF & Email