infrabeheer.org - non-profit perspectief

Onterecht einde levensduur bruggen

Onterecht einde levensduur bruggen

15 maart 2015
|
Voor veel bruggen dreigt (onterecht) het stempel ‘not fit for purpose’ of ‘einde levensduur’.

Dit komt door de toepassing van conservatieve normen bij de beoordeling van zwaarverkeersbruggen. Maar met maatwerkoplossingen kunnen we kapitaalvernietiging vaak voorkomen. Partners in de buitenruimte moeten gezamenlijk op zoek naar argumenten om het anders te doen.

De meeste bruggen en viaducten in Nederland dateren uit de tweede helft van vorige eeuw. Sindsdien zijn zowel de belastingen als de verkeersintensiteiten sterk toegenomen en het degradatieproces heeft ook niet stilgestaan. In 2009 concludeerde de VROM-inspectie dat de borging van de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten tekortschiet. Onderdeel van deze borging is de controle of het huidig gebruik voldoet aan de ontwerpeisen. Echter, de verkeersbelastingen in de normen zijn gebaseerd op de zwaarst belaste rijksweg in Nederland (A16, locatie Moerdijk). De vraag is dan ook gerechtvaardigd of deze verkeersbelastingen representatief zijn voor de gegeven omstandigheden en wel gehanteerd moeten worden voor de bruggen in het Rotterdamse wegennet.

Maatwerk en kenniswerk

Aangezien een aanzienlijk deel van de Rotterdamse bruggen en viaducten volgens de oude normen zijn ontworpen, doorstaan ze de conservatieve controle niet en krijgen daardoor het stempel “not fit for purpose” of ‘einde levensduur’. De gevolgen zijn vroegtijdige vervangingen ergo kapitaalvernietiging. In Rotterdam pakken we dit anders aan. Onze strategie ten aanzien van dit onderwerp spitst zich toe op ‘maatwerk en kenniswerk’.

Voorbeeld uit de praktijk

Een goed voorbeeld van deze strategie is de aanpassing die we in 2012 hebben gedaan aan de Rederijbrug op het Wijnhaveneiland in het centrum van Rotterdam. Deze 65 jaar oude brug was is in 2010 afgekeurd voor vrachtverkeer. Normaal gesproken volgt dan vervanging van de brug. Maar mede door de juiste object- en omgevingskennis van ons gemeentelijk ingenieursbureau hebben we kunnen kiezen voor een maatwerkoplossing: versmalling van de brug in combinatie met het vervangen van de brugklep. Hierdoor kan de brug weer 50 jaar mee en besparen we € 4 miljoen; ook duurden de werkzaamheden 2/3 korter dan bij een algehele vervanging.

Bundelen van kennis

Niet alleen het ontwikkelen, maar vooral ook het delen en bundelen van kennis over de constructieve veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. In dat kader werken we samen met onze partners bij decentrale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen) om tot een juiste invulling te komen van een gezamenlijke probleemstelling: als beheerders bij decentrale overheden kunnen wij met de huidige regelgeving niet op eenvoudige wijze aantonen dat kunstwerken voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de constructieve veiligheid. Dit betekent echter niet dat deze constructies per definitie onveilig zijn. Laten we gezamenlijk op zoek gaan naar argumenten waarmee aangetoond wordt dat de belasting nooit zo hoog kan zijn en anderzijds de materiaalsterkte nooit zo laag zal zijn als weergegeven in de nationale bijlagen (gebaseerd op berekeningen RWS).


Ir. Kambiz Elmi Anaraki werkt bij de gemeente Rotterdam als asset manager civiele kunstwerken
Print Friendly, PDF & Email