infrabeheer.org - non-profit perspectief

Nieuwe CUR-Aanbeveling voor lokale bruggen

Nieuwe CUR-Aanbeveling voor lokale bruggen

22 mei 2015
|
Nieuwe CUR-Aanbeveling voor lokale bruggen moet kapitaalvernietiging voorkomen.

Voor veel bruggen op lokale wegen dreigt onterecht het stempel ‘einde levensduur’ of ‘afgekeurd’. Dit komt omdat voor deze bruggen dezelfde normen gelden als voor bruggen op rijkswegen, die doorgaans veel zwaarder belast worden. Anderzijds komt het vaak voor dat, door onvoldoende kennis, de sterkte van de bruggen vaak niet wordt uitgenut. Gemeenten en provincies werken aan een nieuwe CUR-Aanbeveling voor lokale bruggen. Zo voorkomen we onnodige kapitaalvernietiging en kan Nederland in de toekomst miljarden besparen. Het initiatief werd op donderdag 21 mei gelanceerd.

Toetsingskader op maat

De meeste bruggen en viaducten in Nederland, waarvan het merendeel in bezit van de decentrale overheden, dateren uit de tweede helft van vorige eeuw. Het toetsingskader voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van deze bruggen is gebaseerd op de zwaarst belaste rijksweg in Nederland (A16, locatie Moerdijk). Het is de echter de vraag of deze verkeersbelastingen representatief zijn voor de bruggen in het onderliggend wegennet. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onderzoeken naar de verkeersbelasting en materiaalsterkte om zo het onterecht afkeuren te voorkomen. Deze onderzoeken lijken een nieuwe veilige toetsingskader voor lokale bruggen te rechtvaardigen, maar aanvullend onderzoek is nodig.

Bundelen van kennis

Daarop hebben Rotterdam en andere gemeenten en provincies zich verenigd in een CUR-commissie (C2261) om in samenwerking met SBRCURnet en kennisinstellingen te komen tot een nieuwe CUR-Aanbeveling. De partijen bundelen hun kennis en laten gezamenlijk aanvullend onderzoek doen. Deze CUR-Aanbeveling moet ervoor zorgen dat de constructieve veiligheid van bruggen die in beheer zijn van de verschillende decentrale overheden zo optimaal mogelijk wordt aangetoond en dat de constructies voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit daaraan worden gesteld. Deze aanbeveling is een handvat voor beheerders om ‘hun’ bruggen goed te kunnen beoordelen op constructieve veiligheid.

Nu investeren = besparen in de toekomst

Kambiz Elmi Anaraki (Gemeente Rotterdam): Wij gaan voor veiligheid, maar willen tegelijkertijd kapitaalvernietiging voorkomen. We verwachten dat door deze aanbeveling veel bruggen in de nabije toekomst niet onnodig vervangen of versterkt hoeven te worden.

Paul Waarts (Provincie Noord-Holland): Door nu te investeren in onderzoek, kan Nederland in de toekomst miljoenen besparen.

Bekendmaking initiatief

Het initiatief voor deze CUR-Aanbeveling werd op donderdag 21 mei gelanceerd op de bijeenkomst van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. De initiatiefnemers zijn de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en de provincies Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Noord-Brabant.


ir. Kambiz Elmi Anaraki werkt bij de gemeente Rotterdam als assetmanager kunstwerken
Print Friendly, PDF & Email