infrabeheer.org - non-profit perspectief

Minister hoort de noodkreet van de brugbeheerders

Minister hoort de noodkreet van de brugbeheerders

Als beheerder van de bruggen zorgt u voor een veilige en duurzame instandhouding van deze prachtige (civiele) kunstwerken. Zoals het een goede rentmeester betaamt, laat u periodiek ook de veiligheid van deze constructies beoordelen. Wanneer blijkt dat het merendeel van deze bruggen plotseling de toetsing niet doorstaat en afgekeurd wordt, is er met recht sprake van een rampscenario.

Voor veel beheerders van decentrale overheden doet dit scenario zich nu voor. Dit komt omdat bij de invoering van de nieuwe normen voor de beoordeling van de constructieve veiligheid geen rekening is gehouden met het werkelijke gebruik van de stadsbruggen. Want de norm voor de brugbelastingen is aan de hand van de verkeersintensiteiten en voertuiggewichten op de Moerdijkbrug gekalibreerd. Zolang de normen zich op het hoofdwegennet blijven richten, zijn onterecht afgekeurde en onnodige versterkte of vervangen bruggen het gevolg.

Om deze noodkreet hoorbaar te maken en een breder bewustzijn over deze problematiek te bevorderen, werd onlangs het Rotterdamse pleidooi Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’ in het Financieel Dagblad gepubliceerd. En met succes. De noodkreet, want zo mag het artikel gezien worden, krijgt aandacht zowel vanuit de vakkringen, maar ook vanuit de politiek. Zo zijn er naar aanleiding van deze publicatie raadsvragen gesteld in Breda en in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Een opsomming van de vragen van het Kamerlid D. Hoogland (PvdA) aan de Minister zijn hieronder opgenomen:

1- Kent u het bericht “Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren'”?

2- Is het waar dat de komende tien jaar ongeveer vijf miljard euro door gemeentelijke overheden wordt uitgegeven om bruggen en viaducten te vervangen? Zo nee, om welk bedrag gaat het dan wel?

3- Hoe beoordeelt u de algemene stelling van de auteurs dat bruggen en viaducten die de komende jaren vervangen gaan worden, eigenlijk nog prima in orde zijn en vaak nog tientallen jaren mee kunnen?

4- Is het waar dat bij de implementatie van de Europese normen in Nederland de Moerdijkbrug model heeft gestaan voor hoe stevig een brug in Nederland moet zijn? Wat is de reden voor de keuze van slechts één norm (in plaats van een norm die rekening houdt met de hoeveelheid verkeer en het gewicht van vrachtwagens) bij de implementatie van de Europese normen?

5- Is het waar dat de 10.000 gemeentelijke bruggen en viaducten in principe net zo sterk moeten zijn als de Moerdijkbrug? Is hier naar uw mening nog sprake van een redelijk vereiste?

6- Deelt u de mening dat het hier miljardenverspilling betreft? Zo ja, welke acties onderneemt u? Zo nee, waarom niet?

De Minister heeft in verband met de behoefte aan een zorgvuldige afstemming tussen de verschillende Ministeries die hierover gaan (het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om uitstel van de beantwoording gevraagd.

Als brugbeheerders wachten we in spanning deze beantwoording af.

De beantwoording van de kamervragen vond op 27 oktober 2015 plaats. De pdf-versie van de beantwoording kunt u via onderstaande link downloaden.

ir. Kambiz Elmi Anaraki werkt bij de gemeente Rotterdam als assetmanager kunstwerken
Print Friendly, PDF & Email