infrabeheer.org - non-profit perspectief

Verlengen levensduur bruggen als alternatief voor vervangen

Verlengen levensduur bruggen als alternatief voor vervangen

12 december 2013
|
Verlengen levensduur bruggen als alternatief voor vervangen

In het FD van 29 november constateren Dick Baars en Niels van Huet dat van veel oudere bruggen in Nederland geen bestek of ontwerpberekening aanwezig is. Zij pleiten daarom voor een apk keuring voor bruggen.
Wat beide heren schrijven is herkenbaar. Ook in Rotterdam liggen veel bruggen die inmiddels op leeftijd zijn. De conclusie dat over de huidige staat van deze bruggen schrikbarend weinig bekend is, herkennen wij in Rotterdam niet. In praktijk worden bruggen al met grote regelmaat geïnspecteerd, onderzocht en met name constructief gekeurd op de belastbaarheid.

Als stad waar bruggen essentieel zijn voor de bereikbaarheid via weg en water, hebben we in Rotterdam al in het verleden ingezet op het monitoren van de onderhoudstaat van onze bruggen. Hiervoor “ontleden” we een brug in de belangrijkste onderdelen en leggen we van deze onderdelen de leeftijd en technische staat vast. Door deze staat met regelmaat te meten, weten we met welke snelheid de conditie van een brug achteruit gaat. Hierdoor kunnen we anticiperen door bijvoorbeeld aanpassing of versteviging van dragende onderdelen als deze onder een bepaalde “norm” komen.
Daarbij sluiten we ons trouwens geheel aan bij hetgeen beide heren schrijven; het verlengen van de levensduur van bruggen door aanpassing of versteviging van onderdelen is vaak vele malen goedkoper dan het vervangen van een brug als deze helemaal “op” is.

Een goed voorbeeld hiervan is de aanpassing die we in 2012 hebben gedaan aan de Rederijbrug op het Wijnhaveneiland in het centrum van Rotterdam. Deze 65 jaar oude brug was is in 2010 afgekeurd voor vrachtverkeer. Normaal gesproken volgt dan vervanging van de brug. Maar mede door de juiste object- en omgevingskennis van ons gemeentelijk Ingenieursbureau hebben we kunnen kiezen voor een levensduurverlengende oplossing. Hierdoor kan de brug weer 50 jaar mee en besparen we € 4 miljoen; ook duurden de werkzaamheden 2/3 korter dan bij gehele vervanging.

En volgend jaar knappen we de 55 jaar oude Leuvebrug op. Deze drukbereden 6- strooksbrug aan het einde van de Boompjes was normaal gesproken aan vervanging toe. Zo’n vervanging zou € 12 miljoen kosten en een half jaar duren. Door nader onderzoek en levensduur verlengende maatregelen, kan het gebruik van de brug met 15 jaar worden verlengd. De kosten hiervan zijn zes ton; de uitvoeringstijd slechts enkele weken.

Aanvullend op het verlengen van de levensduur door aanpassing of versteviging van onderdelen, willen we pleiten voor het bij voorbaat verlengen van de levensduur van bruggen door het gebruik van beschermende technieken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn membranen die we aanbrengen onder de asfaltlaag van onze bruggen als we die voorzien van een nieuw wegdek. Deze membranen voorkomen dat dooizout in het beton trekt en de wapening aantast waardoor de draagconstructie verzwakt. Door dit soort preventieve maatregelen te combineren met de genoemde herstellende aanpak is de levenduur van een brug nog verder op te voeren.

Tenslotte zouden met name gemeenten kunnen kijken of er voor hen winst te halen is in de normen waarmee moet worden gerekend bij bruggen. De normen die worden gehanteerd voor de belasting van een brug zijn gebaseerd op verkeersbelastingen in Rijkswegen. Gemeenten kunnen zich de vraag stellen of die belasting ook voor hen moet gelden; hun wegen worden wellicht minder zwaar bereden.
Om een antwoord te vinden op die vraag is Rotterdam in samenwerking met TNO een meet-weeg pilot begonnen binnen haar stadsgrenzen. We hopen dat de resultaten hiervan ons in 2014 laten zien dat de belasting op onze bruggen inderdaad minder is dan de normen waarmee doorgaans moet worden gerekend. Als dat zo is kunnen we bij voorbaat al een langere levensduur inboeken.


ir. Kambiz Elmi Anaraki en drs. Jarno Biesebroek werken bij de gemeente Rotterdam als respectievelijk asset manager civiele kunstwerken en adviseur civiele kunstwerken.
Bron: fd.nl 12 december 2013
Print Friendly, PDF & Email