infrabeheer.org - non-profit perspectief

Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’
Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’

De komende tien jaar zal naar verwachting een bedrag van bijna € 5 mrd worden uitgegeven door de bijna 400 gemeenten in Nederland. Op zich is dat niet opmerkelijk, er is tenslotte een hoop geld gemoeid met het besturen van gemeenten; een veelvoud van € 5 mrd in tien jaar tijd. Wel opmerkelijk is de constatering...

Lees verder →
Verkeersbelastingmodel bruggen in het onderliggend wegennet
Verkeersbelastingmodel bruggen in het onderliggend wegennet

De beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen vindt plaats aan de hand van NEN8700/8701 normen voor bestaande bouw en Eurocode normen voor nieuwbouw. Voor de meeste bestaande bruggen in het onderliggende wegennet geldt dat deze statisch ...

Lees verder →
Verder onder de CROW-vlag…
Verder onder de CROW-vlag…

Wegens financiële tegenvallers heeft SBRCURnet moeten besluiten om per 31-12-2017 haar activiteiten te beëindigen. Naar aanleiding hiervan is de commissie “Constructieve Veiligheid Kunstwerken Decentrale Overheden” op zoek gegaan naar een geschikte partner om het projectmanagement en communicatie bij onder ...

Lees verder →

SBRCURnetcie 2261 Constructieve Veiligheid Bruggen en Viaducten


SBRCURnet commissie 2261 “Constructieve Veiligheid Bruggen en Viaducten” heeft zich tot doel gesteld om een CUR-Aanbeveling op te stellen, waarin is opgenomen de “state of art” van alle aspecten van het toetsen van bestaande bruggen en viaducten.

Aanleiding

Er is behoefte aan geschikte en geaccepteerde richtlijn voor de beoordeling van bestaande bruggen en viaducten. De te ontwikkelen richtlijn moet ervoor zorgen dat de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten die in het beheer zijn van de verschillende decentrale overheden zo optimaal mogelijk wordt aangetoond en dat de constructies voldoen aan eisen die in het Bouwbesluit daaraan worden gesteld.

Probleemstelling

Als beheerder kunnen wij niet op eenvoudige wijze aantonen dat bruggen en viaducten voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau. Als beheerder kunnen wij met de huidige regelgeving niet op eenvoudige wijze aantonen dat deze voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de constructieve veiligheid. Dit betekent echter niet dat deze constructies per definitie onveilig zijn.

Doelstelling

Ons doel is het optimaal benutten van bestaande bruggen en viaducten en daarmee het voorkomen van onnodige ingrepen. Daartoe stellen we een CUR-Aanbeveling op met best-practices; met de state-of-the-art van beoordelen van bestaande bruggen en viaducten van beton, staal en steen. Ten einde de kwaliteit te borgen en voldoende draagvlak te genereren, is er een commissie samengesteld met daarin de auteurs en afvaardiging van Ingenieursbureau's, TNO en voor de borging is afstemming met het COBc.

Werkpakketten

De werkpaketten van de op te stellen CUR-Aanbeveling zijn:

 • Beoordelingskader
 • Risicogebaseerde prioritering
 • Inventarisatie en archief
 • (Verkeers)belastingen
 • Materiaaleigenschappen
 • Rekenmethodiek
Verder lezen →

  Voortgang Werkpakketten

  De leden van de SBRCURnet commissie 2261 komen regelmatig bij elkaar om de voortgang van de verschillende werkpakketten te bespreken. De voortgang van de verschillende werkpakketten is hieronder weergegeven.

 • Beoordelingskader100%
 • Risicogebaseerde prioritering100%
 • Inventarisatie en archief100%
 • (Verkeers)belastingen100%
 • Materiaaleigenschappen100%
 • Rekenmethodieken100%
 • Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2018

Toetsen Amsterdamse verkeersbruggen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de constructieve staat van een brug worden de komende jaren alle Amsterdamse verkeersbruggen getoetst. In 2017 is gestart met het toetsen van 21 bruggen. Volgend jaar zijn ca. 45 bruggen aan de beurt. Door een extern onderzoeksbureau wordt van de brug het staal en de (houten of betonnen) fundering opgenomen en wordt de brug visueel geïnspecteerd. Om het hout, beton en het asfalt te onderzoeken worden er ook monsters genomen. De onderzoeksrapporten komen in een database te staan, zodat ze later eenvoudig op te zoeken zijn.

Verder lezen →

Proefbelasten Halvemaansbrug

Proefbelasten om de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten aan te tonen, lijkt in sommige gevallen goed te concurreren met het herberekenen ervan. Proefbelasten biedt een aantal aantrekkelijke voordelen, maar is niet eenvoudig. Als pilot voor het verder ontwikkelen van de techniek van proefbelasten is in mei 2014 de Halvemaansbrug in Alkmaar belast.

Verder lezen →